Wrzasq.pl

Jeden GMail, wiele adresów

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Bonusowe adresy

GMail to obecnie chyba najpopularniejsza usługa typu e-mail w całym internecie. Wszyscy zachwycają się jej dużą pojemnością (która nota bene nie robi już takiego wrażenie), świetnie działającym filtrem anty-spamowym, mobilnością, możliwością integracji z innymi usługami (nie tylko Google) i dodatkowymi opcjami. W tym całym zachwycie nieraz nie zdajemy sobie sprawy z wielu mniej znanych, a jakże ważnych funkcji naszej skrzynki pocztowej. Jedną z takich rzeczy jest fakt, iż do naszego konta prowadzi w rzeczywistości nieskończona liczba adresów e-mail, którymi możemy się swobodnie posługiwać.

Jakiś czas temu na Wykopie przemknęła mi informacja o pierwszym z mechanizmów, który opiszę, jednak nie przywiązywałem wtedy do tego wagi. Ostatnio stanąłem przed problemem skąd wziąć dodatkowe adresy e-mail i przypomniałem sobie o tejże możliwości. Szukając w sieci natknąłem się z kolei na jeszcze jeden interesujący sposób przedstawiania swojego adres e-mail.

Kropki

Pierwszy sposób dotyczy kropek w naszej nazwie logowania. Otóż GMail w ogóle je ignoruje! Weźmy na przykład mój login - wrzasq: wszystkie następujące adresy e-mail są automatycznie przekierowywane na moją skrzynkę: wrz.asq@gmail.com, wr.za.sq@gmail.com, w.r.z.a.s.q@gmail.com i wszelkie inne kombinacje również. Ważne jednak, aby pamiętać, że dotyczy to naszego konta GMail, a nie podpiętych pod nie. Ja na przykład podpiąłem swoje konto wrzasq@chilldev.pl za pośrednictwem protokołu POP3, ale nie oznacza to, że adresy typu wrz.asq@chilldev.pl będą działały w taki sam sposób - jest to dość oczywiste, gdyż w tym wypadku to nie serwer GMail jest odpowiedzialny za odbieranie poczty i ustalanie adresata.

Sufiksy

Drugi mechanizm odkryłem przypadkiem. Jakiś czas temu spotkałem się z informacją o usłudze e-mail oferującej subkonta w ramach jednego loginu. Chciałem odszukać te informacje i niespodziewanie natknąłem się na wpis traktujący o takim samym mechanizmie właśnie w usłudze GMail. Otóż do naszego loginu (a przed małpą) możemy po znaku + (plus) dopisać dowolny ciąg (zachowujący poprawność adresu e-mail), a poczta nadal będzie kierowana do naszej skrzynki. Przykładowo mój adres mógłbym podawać jako: wrzasq+praca@gmail.com lub wrzasq+prywatny@gmail.com.

Złączenie

Obydwie metody można łączyć - pozostając przy przykładzie mojego konta mogę korzystać z dowolnie kombinowanych adresów: wrz.asq+praca@gmail.com, wr.za.sq+test@gmail.com, czy w.r.z.a.s.q+prywatny@gmail.com.

Podszywanie

Co z naszą tożsamością? Czy ktoś nie podszyje się pod nas? Co jeśli mamy zarejestrowany login imie.nazwisko@gmail.com, a ktoś spróbuje założyć imienazwisko@gmail.com? Krótko i zwięźle - nie uda mu się. GMail po prostu traktuje loginy z kropką jak te, bez kropek, zatem rejestrując się jako imie.nazwisko w rzeczywistości rejestrujemy się jako imienazwisko. Możemy nawet spróbować się zalogować. Tak więc nikt nie założy konta mogącego się podszyć pod nasze, gdyż w rzeczywistości zajmujemy wszystkie loginy automatycznie. Z kolei loginu z sufiksem +etykieta nie da się zarejestrować. Czyli jesteśmy bezpieczni.

Zastosowania

Wszystko fajnie, dobry bajer. Ale po kiego grzmota nam to? Czy to tylko taki śmieszny dziabąg? Nie.

Katalogowanie

Mimo iż wszystkie te adresy prowadza do naszego konta, to wiadomości mają zapisaną informacje, na który z tych adresów zostały wysłane. Daje nam to możliwość łatwego katalogowania naszej poczty. Możemy w różnych miejscach posługiwać się różnymi adresami, a następnie na swoim koncie tworzyć reguły postępowania z wiadomościami wysyłanymi na konkretne z nich. Dajmy na to rejestrujemy się na portalu iKancelaria.com korzystając z adresu z sufiksem wrzasq+ikancelaria@gmail.com. Teraz tworzymy sobie na sowim koncie etykietę iKancelaria, a następnie w chodzimy w zakładkę Ustawienia → Filtry, a tam tworzymy nowy filtr - wpisujemy w pole Od adres, który podaliśmy, czyli dla mnie byłoby to wrzasq+ikancelaria@gmail.com, a następnie ustawiamy automatyczną akcję ustawienia takim wiadomościom etykiety iKancelaria.

To tylko przykład zastosowania - sam mechanizm filtrów pokazuje, że możemy znacznie bardziej szczegółowo opisać zachowanie dla poszczególnych adresów, na przykład rejestrując się na serwisach, z których nie chcemy otrzymywać e-maili możemy podać adres wrzasq+spam@gmail.com i automatycznie oznaczać te wiadomości jako spam.

SPAM

Oczywiście jest to broń obusieczna - mechanizmy te dają możliwość spamerom wykorzystywania różnych adresów e-mail na przykład do zakładania wielu kont w serwisach (o ile człowiek bez trudu zrozumie, że jan.kowalski+firmowe@gmail.com to w rzeczywistości jankowalski@gmail.com, który nam przed chwilą spamował komentarzami, ale z technicznego punktu widzenia są to dwa różne adresy e-mail.

Tags: ,