Wrzasq.pl

Continuous Delivery with CodePipeline, CodeBuild and Maven

Saturday, 02 December 2017, 21:47

Neue Arbeit, neue Stadt, neue Blog Post. My adventure in HRS has finished. Time for the next step, but next step starts next Monday, so I have some time to spend with family and update my blog a little. As recently I was mainly involved into managing infrastructure of various projects on AWS and picked CloudFormation as a tool to manage all of the resources, I discovered a lot of quirks, sometimes undocumented behaviors, but mostly just built simple stuff from simple pieces that are working great with a minimum effort. Want to share some of my knowledge here, especially that AWS documentation is usually very fragmented, unclear or missing; which doesn't change the fact, that still - it provides all you need to build the stuff you want, managing most of them for you.

Tags: , , , , , , ,

» Komentarze

FFmpeg watermarking

Thursday, 16 June 2016, 10:47

The easiest way to implement movie-based serives on website running on Linux-based platform is FFmpeg with it's command-line interface. One of the most commonly demanded features for such services is movies watermarking with website's logo image. The problem is, that lastly FFmpeg introduced new filters mechanism and removed old APIs like vhook which was used for that purpose. So if you want to implement this feature using latest FFmpeg, you will have to mess a bit with it, since filters required for watermarking are currently available only in Summer of Code tree. So here is the solution.

Tags: , , ,

» Komentarze

I po co Ci te studia

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Na taki, a nie inny przebieg zdarzeń miało wpływ wiele składowych, przez które również i na moją stronę czasu nie miałem zbyt dużo, ale nie o nich chcę się rozpisywać (chyba, że przyokazyjnie). O napisaniu tego typu tekstu myślałem już wcześniej, ale nie miałem czasu, a zresztą pisanie jaką to studia są bezsensowną stratą czasu samemu będąc studentem byłoby hipokryzją. Teraz jednak mogę się wypowiedzieć bez skrępowania. Zdaję sobie sprawę, że informatyka, którą ja studiowałem jest w tej kwestii dość skrajnym przypadkiem, ale myślę, że w tekście przedstawię argumenty uniwersalne.

Tags: , ,

» Komentarze

Od podstaw: XML

Thursday, 16 June 2016, 10:47

XML to "rozszerzalny język znaczników" (ang. eXtensible Markup Language). Oznacza to, że jest to język uniwersalny przeznaczony do tworzenia języków oznaczeń - sam w sobie jest jedynie zbiorem zasad składni, definiuje pewne mechanizmy rządzące dokumentem, nie definiuje za to żadnych znaczników ani atrybutów. Innymi słowy XML określa jedynie format zapisu, a nie format samych danych. Robią to dopiero języki oparte na XML-u takie jak XHTML, RSS i wiele innych. Sam XML jest pochodnym SGML, a ten z kolei wywodzi się z GML. Nie będę ich tutaj omawiał, jednak ich idea jest podobna. Zostały one opracowane w celu przechowywania i współdzielenia dokumentów w jednolity sposób na przestrzeni lat. XML jest w gruncie rzeczy uproszczoną wersją SGML - ogranicza jego implementacje tylko do domyślnej składni, ujednolica wiele zagadnień (jak chociażby "puste" tagi). O XML-u pewnie obiło się wielu osobą o uszy, często jednak nie zdają sobie sprawy jak ważne są niektóre jego aspekty. Widać to chociażby w przypadku stron WWW tworzonych w tej technologii (korzystając z języka XHTML).

Tags: , , ,

» Komentarze

Konfiguracja serwisu z kontami FTP

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Dość ciekawym zagadnieniem, jakie ostatnio musiałem poruszyć przy tworzeniu pewnego projektu jest udostępnianie użytkownikom sewrisu dodatkowych usług. Nie mam tutaj na myśli jakichś usług do wybrania na stronie, ale usług sieciowych. Konkretnie problematyka była taka, aby każdy użytkownik serwisu webowego miał dostęp do serwera FTP z własnym kontem. Serwis oczywiście miał swoją własną bazę MySQL z kontami użytkowników.

Tags: , , ,

» Komentarze

Deploying Lambda@Edge with pl.wrzasq.lambda

Thursday, 22 November 2018, 13:12

When working with cloud, one of the most efficient approaches you can leverage is serverless architecture. This concept allows you to define your entire application as set of interacting resources, without worrying about underlying infrastructure. Serverless applications can scale virtually to infinity, are cost-effective, lower maintenance costs (forget about patching kernels, installing system packages, defining upgrade paths etc.). Per-se, serverless it is a general pattern, but I will focus on AWS as this is my area of expertise - here, the main computing unit in serverless world is Lambda. It is a FaaS component that allows you to run your piece of code "in the cloud", which means decoupled form any computing hardware. Such code pieces can be triggered by you to perform some computation, but can also act as a handlers for various events across the platform (like SNS message processors, API Gateway authorization handlers and many many more). One of such integration ways is Lambda@Edge, which allows for handling CloudFront request events.

Tags: , , , , ,

» Komentarze