Wrzasq.pl

I po co Ci te studia

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Na taki, a nie inny przebieg zdarzeń miało wpływ wiele składowych, przez które również i na moją stronę czasu nie miałem zbyt dużo, ale nie o nich chcę się rozpisywać (chyba, że przyokazyjnie). O napisaniu tego typu tekstu myślałem już wcześniej, ale nie miałem czasu, a zresztą pisanie jaką to studia są bezsensowną stratą czasu samemu będąc studentem byłoby hipokryzją. Teraz jednak mogę się wypowiedzieć bez skrępowania. Zdaję sobie sprawę, że informatyka, którą ja studiowałem jest w tej kwestii dość skrajnym przypadkiem, ale myślę, że w tekście przedstawię argumenty uniwersalne.

Tags: , ,

» Komentarze

Serving static content (CSS and JavaScript) with GZip

Thursday, 16 June 2016, 10:47

When you publish your project in production environment you usualy have some build tasks to be done for each release. For web projects it's good to take care about static contents there - mainly images, CSS and JavaScript. If your project is going to work under heavy load, one of the optimization field will be response size and time. While you will mainly look into your engine/application to shortnen it's response handling time, sometimes it may not be the case. The other point at which you should look is serving static content. Even when those files are stored on separated static server usualy one page load requires loading planty of additional static files. One of the good options is to compress them - smaller size means both smaller bandwidth and shorter loading time for clients.

Tags: , , , , , , ,

» Komentarze

JavaScript Zend-like url helper

Thursday, 16 June 2016, 10:47

In JavaScript, especially when you work with AJAX (many requests to frontend host) and dynamic UI (many requests for assets like images) you have to resolve a lot of URLs. Problem comes, when you have to keep some base of your URLs reference (like web application base URL), or keep your links switchable easily (static hosts balancing). If you are familiar with Zend_Framework, you must know baseUrl() helper for Zend_View. Isn't that a handful thing? Then why not use it in your client scripts as well :)? Here I propose my solution for easy URLs resolving that behaves much like Zend_View's baseUrl() helper.

Tags: , ,

» Komentarze

Luźne i długie notatki o załatwianiu pożyczek i/lub kredytów hipitecznych

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Tym razem nie będzie technicznie. Nie będzie w sumie w ogóle zawodowo. Po prostu nie mogę sobie odpuścić spisania tych przygód. Tak się stało, że przez ostatnie pół roku miałem całe mnóstwo zawirowań związanych z nieruchomościami, kredytami, a najczęściej jednym i drugim na raz. Nie chodzi mi broń boże o jakieś wylewanie gorzkich żali - jak się chce coś w życiu mieć, to nieraz trzeba pozasuwać. Ale niektóre aspekty, z którymi musiałem się stykać są tak absurdalne, że nawet jeśli to nie dotrze do kogokolwiek, kto w którejkolwiek instytucji mógłby cokolwiek zmienić, to może chociaż ktoś się w niemocy uśmiechnie, albo odetchnie z ulgą, jakie to ma jednak lekkie życie. Zetknąłem się z różnymi instytucjami - od banków, przez doradców i pośredników kredytowych, po urzędy samorządów lokalnych, do tego PKP i kilka innych instytucji. Smutne jest jedynie to, że na co dzień mam styczność z tego typu absurdami na każdym kroku (jak zapewne większość z Was) w większości instytucji i po prostu tym razem natężenie absurdów przerosło poziom, który można by określić mianem barejowskiego.

Tags: , , ,

» Komentarze

Using Disqus in XHTML applications

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Disqus is a great service! Without any doubt - brilliant comments system for any website you have. With it you no longer need to care about implementing comments system, moderation tools, social stream etc. Everything you need from commenting system is there. However there is one problem with it - it doesn't work with real XHTML applications (not so common over the net, but still). What's even worse Disqus team stated clearly that they will not care about XHTML applications. If they won't, then I will :).

Tags: , , , ,

» Komentarze

Symfony2 - global templating variables in PHP renderer with ChillDevViewHelpersBundle

Thursday, 16 June 2016, 10:47

Short time ago, while working on one of my projects i faced a problem with PHP templating engine in Symfony2 (again the same) - passing pre-defined variables to view renderer. For some reason it's not possible to define global variables for PHP templating engine. It is possible for Twig (with TwigBundle), but there is no equivalent of that for PHP. After googling for a moment and browsing some of Stack Overflow questions I ensured myself that it's not possible and that I'm not the only one who is looking for such a feature.

Tags: , , ,

» Komentarze