Rafał Wrzeszcz - Wrzasq.pl

Pork - fork() for PHP

Tuesday, 10 January 2012, 10:24

You always hear how many things modern computers can do at once, how multi-tasking they are… but when it comes to your simple mailing script it hangs on sending few mails and it can't go further. How it is that you run your application on powerful server machine, but your script flow is completely single-tasking? Well, machines and operating systems supports multi-tasking, but you have to write your code in specific way in order to benefit from it - you have to split your program into multiple single tasks that can be executed parallelly. If you are a PHP developer and you need something for multi-tasking, here I give you Pork - fork() for PHP.

Tags: Pork, Skrypty, Code, Kod, PHP

» Komentarze

ChillDev.JS - applications mechanism

Sunday, 17 April 2011, 17:20

Even thought I'm quite busy with my business projects I still working hard on ChillDev.JS. I would like to present next huge step - applications mechanism. jQuery has it's jQuery-UI and so my beloved Prototype has it's Scripty2 (still in it's beta). But they are relatively simple libraries, that provide just UI widgets. For something more, you have to look for additional extensions. For jQuery you will probably find mbContainerPlus (looks beautifull, but it's a piece of crappy code, using it will be pain in your ass), but how about Prototype-based libraries? There is LivePipe UI, old Prototype-UI, but they still provide just simple dialog boxes widgets. Now, ChillDev.JS brings full windowing and applications stack for Prototype!

Tags: Scripty2, ChillDev.JS, Skrypty, JavaScript, Kod, Prototype

» Komentarze

ChillDev.JS - let me introduce

Tuesday, 29 March 2011, 16:22

First of all - what is ChillDev.JS? Don't worry - it's not another framework. It is set of components (and various useful routines) built on top of Prototype. It is (will be?) set of classes and UI components that bases on Prototype and Scripty2. It's main purpose is to be flexible and scalable - completly objective API with well-though data dlow allows even complex projects to use it's components by composing them with own routines (see the grid example). ChillDev.JS will focus mainly on complex problems, like windowing/application mechanisms, data grid or forms, so with it you should be able to create rich web applications even for advanced purpose.

Tags: Scripty2, ChillDev.JS, Skrypty, JavaScript, Kod, Prototype

» Komentarze

Hormon 0.0.2

Sunday, 12 December 2010, 00:15

This version has been released because there are some significant changes. I want to describe them bit more descriptive than single line in CHANGELOG.txt.

Tags: Skrypty, Hormon, Kod, SQL, ORM, PHP

» Komentarze

FFmpeg watermarking

Sunday, 24 October 2010, 01:23

The easiest way to implement movie-based serives on website running on Linux-based platform is FFmpeg with it's command-line interface. One of the most commonly demanded features for such services is movies watermarking with website's logo image. The problem is, that lastly FFmpeg introduced new filters mechanism and removed old APIs like vhook which was used for that purpose. So if you want to implement this feature using latest FFmpeg, you will have to mess a bit with it, since filters required for watermarking are currently available only in Summer of Code tree. So here is the solution.

Tags: Linux, FFmpeg, Skrypty, make

» Komentarze

Hormon 0.0.1

Monday, 15 March 2010, 10:08

Jeśli ktoś się nie rozwija to się cofa - tak samo jest z projektami. Dlatego mimo iż nadal nie mam czasu przysiąść do Hormona na poważnie, to rozwijam go w takim zakresie, w jakim jest mi potrzebny. Aby w jakiś sposób bardziej zwięźle podejść do tematu, dziś wypuściłem paczki oznaczone wersją 0.0.1, aby mieć jakiś punkt odniesienia i nie trzymać ciągle wszystkiego jako +SVN. Jest jednak pewien haczyk, ale o tym poniżej.

Tags: Skrypty, Hormon, Kod, SQL, ORM, PHP

» Komentarze

Hormon - biblioteka ORM

Monday, 28 September 2009, 19:06

Dziś chciałbym przestawić bibliotekę swojego autorstwa - Hormon. Jest to biblioteka typu ORM dla PHP - ma ona za zadanie być kompaktową, choć w pełki funkcjonalną biblioteką tego typu. Najważniejszą regułą w trakcie jej tworzenia jest używanie tak dużo z tego, co oferuje PDO+PHP5 jak to tylko możliwe. Z kilku powodów. Po pierwsze - to co wbudowane w binarną część PHP5, czy rozszerzenia PDO jest o wiele szybsze i wydajniejsze niż zamienniki napisane w natywnym kodzie PHP. Po drugie - kod jest dzięku temu mniejszy. W końcu po trzecie - funkcjonalność przyszłych wersji PDO/PHP5 będzie bez większych problemów dostępna i będzie wymagać mniejszego nakładu pracy. To oczywiście zgoła odmienne podejście niż to z wielu innych bibliotek, gdzie wszystko, co tylko się da, należy dodać do kodu źródłowego, ale w tym wypadku, jak już wspominałem, to nie jest porządany kierunek - rozwój Hormona jest głównie skupiony na byciu kompaktowym i transparentnym wobec używanych "niżej" warstw aplikacji.

Tags: Skrypty, Hormon, Teksty, Kod, SQL, ORM, PHP

» Komentarze

Generator kodów kreskowych

Tuesday, 06 January 2009, 04:11

Przy okazji tworzenia nowej oddsłony pewnego serwisu zetknąłem się z kolejnym nowym problemem - tworzeniem kodów kreskowych. Trzeba było napisać aplikację generującą takie kody. Do tej pory nigdy nie zajmowałem się ich tworzeniem, a jedynie obsługą od strony bazy danych - tworzylem programy ktore zarządzały wcześniej zczytanymi kodami. Tym razem musiałem je generować. Dla mnie była to nowość, ale jak zawsze w takich sytuacjach wyszukałem potrzebne mi informacje i specyfikacje i bazując na nich napisałem kod odpowiedzialny za te czarne paski. Niestety zauważyłem, że jest to kolejna problematyka, która nie jest raczej nigdzie poruszana, bo jedyne materiały jakie znalazłem to oficjalne standardyzacje kodów, a pozostałe znaleziska to zazwyczaj pytania na forach bez odpowiedzi. Dlatego postanowiłem się podzielić kolejną pigułką wiedzy i omówić tworzenie takich kodów z poziomu PHP przy użyciu biblioteki GD.

Tags: Biznes, Standardy, Technologie, Skrypty, Kod, Tutorial, PHP

» Komentarze