Rafał Wrzeszcz - Wrzasq.pl

Deploying Lambda@Edge with pl.chilldev.lambda

Thursday, 22 November 2018, 17:40

When working with cloud, one of the most efficient approaches you can leverage is serverless architecture. This concept allows you to define your entire application as set of interacting resources, without worrying about underlying infrastructure. Serverless applications can scale virtually to infinity, are cost-effective, lower maintenance costs (forget about patching kernels, installing system packages, defining upgrade paths etc.). Per-se, serverless it is a general pattern, but I will focus on AWS as this is my area of expertise - here, the main computing unit in serverless world is Lambda. It is a FaaS component that allows you to run your piece of code "in the cloud", which means decoupled form any computing hardware. Such code pieces can be triggered by you to perform some computation, but can also act as a handlers for various events across the platform (like SNS message processors, API Gateway authorization handlers and many many more). One of such integration ways is Lambda@Edge, which allows for handling CloudFront request events.

Tags: CloudFormation, Lambda, Web, AWS, Cloud, ChillDev

» Komentarze

FrontPageFilter - SPA with server side pages in Java

Wednesday, 05 October 2016, 20:38

Time flies, browsers become more and more modern, they are more and more up-to-date. As the common web standards and new frontend technologies are being adopted you can shift more stuff to the client-side. Particularily it means nowadays you can leave most of the frontend part on your JavaScript application shoulders. Thanks to that SPA approach is getting more and more popular. Especially that most search engines and webmaster tools are now able to understand and execute JavaScript code to build full site representation for analysis. With all of these in mind it's an attractive idea to develop your backend application as a pure JSON API (it doesn't have to be pure REST) and handle everything related to presentation layer on a frontend (browser) side. But you still need an application to serve it all from your server(s). Which means your backend application still needs to be a web application.

Tags: Web, Spring, Code, AJAX, ChillDev, Server, Java

» Komentarze

ChillDev-Facelets - various Spring-based Facelets handlers

Wednesday, 12 November 2014, 22:27

Digging more and more into Java and building more and more apps with Spring I began to discover more and more technologies. One of my, probably key, decisions was to use Facelets as a view technology. Seems to be quite simple, but it isn't so - first of all Spring has a very limited integration possibilities for Facelets views; secondly Facelets are based on a different concepts than classic view templating engines like JSP, Velocity etc.; and finally Facelets are strictly designed for JSF framework so some of core features depend on it. But it's not impossible! Basic integration with Facelets is provided by Spring itself by variable resolver class that resolves Facelets variables by using Spring beans. Even better integration is possible by using Spring Web Flow which provides view resolver. What is missing is the integration of many core components, which are available in JSP tags. I began to create taglibs to fill missing gaps.

Tags: XHTML, Web, Forms, Spring, Tutorial, ChillDev, Java, Facelets

» Komentarze

Symfony2 your way

Sunday, 29 June 2014, 23:01

Last Friday, on Tech Fusion (a tech meetup in Szczecin, Poland), I had a talk about using Symfony2 to build own applications. The main purpose of it was to present various ways in which this flexible framework can be adapted to the needs of your application (without doing dirty, nasty and ugly hacks). It's not a complete compendium - a form of a meetup restricted it to be a maximum of 30 minutes talk, to present essential solutions and aspects of this subject. If you missed it, don't worry! It's already available online on SlideShare.

Tags: Symfony, Web, Szczecin, Portfolio, Presentation, Kod, Tutorial, Meetup, PHP

» Komentarze

ChillDev-Web - web page model library for Java

Thursday, 12 June 2014, 20:49

Last time I'm trying to migrate more and more towards technologies different than PHP, which I always found primitive and messed-up, but was skilled enought to do some fancy stuff with it. Even though I often play with different technologies and languages, I always liked Java and I'm moving more and more into it with my projects. For me, especially after years of PHP development, the biggest disadvantage is lack of many presentation-related features in JSP layer and MVC frameworks. I've decided to spend sime time trying my skills and reminding myself a bit of Java with creating library for JSP presentation technology that would help managing page meta-data. Basically is an attempt to port ChillDevViewHelpersBundle, my Symfony2 bundle, for Java/Spring.

Tags: XHTML, Web, Spring, SEO, JSP, Tutorial, ChillDev, Java

» Komentarze

ChillDevSpintax library - objective PHP library for spintax texts

Friday, 24 January 2014, 21:03

I'm working right now on a SEO tool and a must-have feature for such tools is support for spintax texts. It's a really common requirement so I though that there are planty of libraries for PHP to work with it. To my surprise I've hardly found any code snippet, not even a "complete" libraries and what's more most of them was… let's say it straight - crappy. Especially that project I'm working on requires a little more then just generating random texts, I need to remember and exclude already generated combinations etc. I had no other way than developing own library to deal with it, but since it's a completely stand-alone solution I decided to publish it as open source project - ChillDevSpintax library.

Tags: Web, SEO, Code, Tutorial, Spintax, ChillDev, PHP

» Komentarze

Using Disqus in XHTML applications

Wednesday, 28 November 2012, 09:22

Disqus is a great service! Without any doubt - brilliant comments system for any website you have. With it you no longer need to care about implementing comments system, moderation tools, social stream etc. Everything you need from commenting system is there. However there is one problem with it - it doesn't work with real XHTML applications (not so common over the net, but still). What's even worse Disqus team stated clearly that they will not care about XHTML applications. If they won't, then I will :).

Tags: XHTML, Web, Disqus, Code, JavaScript

» Komentarze

Przegląd frameworków JavaScript: Prototype

Saturday, 13 June 2009, 05:44

Jako ostatni przetestowałem bibliotekę Prototype. Swego czasu była to biblioteka najbardziej popularna w projektach korporacyjnych. Realizuje podobny model jak MooTools, jednak można przy jej pomocy tworzyć kod przypominający ten tworzony pod jQuery. Prototype to rozwiązanie dojrzałe i spójne. Mimo iż trochę brakuje niektórych aspektów, to pozostałe są dopracowane bardzo szczegółowo. Jedynym mankamentem tej biblioteki jest dramatycznie niska wydajność w przeglądarkach Internet Explorer (przynajmniej w kwestii obsługi selektorów, bo to właśnie obejmuje test SlickSpeed, na wynikach którego się opieram). W pozostałych przeglądarkach spokojnie może on konkurować z MooTools, czy jQuery, a nawet zazwyczaj je przeganiać - jedynie dojo pozostaje niedoścignionym demonem szybkości. Po przeglądzie wszystkich bibliotek to właśnie na Prototype postanowiłem postawić i wydaje mi się, że był to dobry wybór. Korzysta się z niego bardzo wygodnie, oferuje bardzo szeroką funkcjonalność przy minimalnym ograniczaniu już istniejącej funkcjonalności i pozostawiając szerokie możliwości rozbudowy. Tworzony kod jest bardzo wygodny i sami decydujemy w jakim stopniu używamy frameworku, a ile robimy standardowymi metodami.

Tags: Web, Teksty, JavaScript, AJAX, DOM

» Komentarze

Przegląd frameworków JavaScript: MooTools

Friday, 12 June 2009, 03:22

Kolejnym frameworkiem w kolejce był MooTools. Realizuje on odmienną od dojo i jQuery ideę - nie tworzy zupełnie nowego środowiska, lecz rozszerza domyślny model typów danych. Powiem szczerze, że o wiele bardziej mi się podoba taka metoda działania, jak już wspominałem przy okazji opisywania dojo - po pierwsze nie trzeba uczyć się zbyt wiele, po drugie możemy sami decydować w jakim stopniu korzystamy z oferowanych przez bibliotekę opcji i po drugie takie rozwiązanie jest moim zdaniem o wiele bardziej skalowalne - nie rozwarstwia kodu przez co mamy nadal pełną swobodę odnośnie jego podziału i polityki rozwoju. MooTools jest bardzo wygodny w użyciu, szczególnie, jeśli do tej pory pracowaliśmy już z JavaScript, ale niekoniecznie korzystaliśmy z jakiejś biblioteki tego typu. Jedynym mankamentem jest nieco postrzępiona dokumentacja (nieraz czytając okazuje się, że błądzimy bez celu, bo ktoś nie dodał opisu potrzebnych akurat nam rzeczy).

Tags: Web, Teksty, JavaScript, AJAX, DOM

» Komentarze

Przegląd frameworków JavaScript: jQuery

Thursday, 11 June 2009, 15:33

Muszę przyznać, że dojo wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, mimo kilku mankamentów dotyczących raczej mojego subiektywnego podejścia i metod tworzenia aplikacji. Następny postanowiłem wypróbować jQuery. Ten framework cieszy się dużą popularnością i bardzo szybko zdobywa sobie uznanie w sieci. Powiem szczerze, że opinie, jakie o nim czytałem w większości niemal spowodowały, że w ciemno wybrałbym ten framework - od razu powiem, że całe szczęście, że postanowiłem to wszystko przejść na własnej skórze. Ta biblioteka rozczarowała mnie i to mocno. Zupełnie nie rozumiem fascynacji nią w środowisku deweloperów. Jedyną jej zaletą jest to, że pozwala stworzyć tasiemca w jednej linijce, który coś zrobi.

Tags: Web, Teksty, JavaScript, AJAX, DOM

» Komentarze